Leontien de Bekker

In 2006 ben ik begonnen als eerstegraads docent Engels in het middelbaar en hoger onderwijs. Daarvoor had ik verschillende functies binnen diverse organisaties. Van 2010 tot 2015 trainde ik aanstaande docenten Engels aan de Universidade Pedagógica in Maxixe, Mozambique. Deze periode heeft veel inzicht gegeven in het leren van een nieuwe taal (ik moest zelf Portugees leren) en het herkennen van en omgaan met culturele verschillen. 

Trainer / coach / assessor Engels
Na terugkomst uit Mozambique heb ik de overgang gemaakt naar freelance trainer en werk ik via verschillende taal instituten als assessor Engels op middelbare beroepsopleidingen, binnen bedrijven, met groepen en met individuele kandidaten. Ik ben een 1e graads bevoegd docent Engels en gecertificeerd taalassessor Engels.

Visie
Mijn uitgangspunt in trainingen is om studenten zelf aan het roer te laten staan van hun leerproces en met behulp van feedback en gerichte opdrachten stappen te laten zetten in het verbeteren  van hun communicatie in het Engels. 

Cultuurstoffen
Na terugkomst uit Mozambique ben ik ook de stoffenhandel in gegaan. Ik richt mij op stoffen uit culturele tradities zoals Afrikaanse stoffen en stoffen uit Nederlandse klederdrachten. Op deze website is daar van alles over te vinden.

Monique Raymakers

Monique Raymakers is een ervaren trainer, docent en assessor Engels. Monique heeft in London in de hotelbranche gewerkt en in Nederland had zij in bedrijven contact op Europees niveau.

Monique Raymakers